Hỗ trợ bán tranh của trẻ khuyết tật: Tranh sơn dầu – những gam màu hy vọng

Trong hơn 15 năm qua, Quỹ Đinh Thiện Lý đã đồng hành cùng Trung tâm Dạy nghề Người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. HCM trong nhiều hoạt động hướng tới người khuyết tật. Nhằm khuyến khích và phát triển tài năng của các em, Quỹ đang hỗ trợ Trung tâm bán các tác … Continue reading Hỗ trợ bán tranh của trẻ khuyết tật: Tranh sơn dầu – những gam màu hy vọng